Quality-Control

Vi utarbeider verditakster, lånetakster, boligtakster og tomtetakster for deg som trenger en vurdering av markedsverdien, og kan brukes som nødvendig sikkerhet for evt. pant i bolig / eiendom.

Les mer om verditakst

http://www.dreamstime.com/-image3479795

Fra og med 1. januar 2015 skal en obligatorisk boligsalgsrapport foreligge alle boliger / eiendommer som selges, og er en mer detaljert rapport enn en tradisjonell takstrapport. Vi er også medlem av NITO takst.

Les mer om boligsalgsrapport

roofer with measure tape

Uavhengig kontroll er obligatorisk for all søknadspliktig arbeid på nybygg eller ombygging av eksisterende bygg på viktige og kritiske områder. Vi bistår dere med å være ansvarlig kontrollerende foretak.

Les mer om uavhengig kontroll

skadetaksering

Ved en skade på din bolig eller eiendom vil vi som takstmann være en uavhengig tredjepart mellom deg som eier og forsikringsselskap som utarbeider en skadetakst sett fra nøytral og profesjonell part.

Les mer om skade takst

energimerking1

Fra 1. juli 2010 skal alle yrkesbygg og boliger som selges eller leies ut ha en energi attest. Som takstingeniør og medlem av NITO takst dekker vi de kompetansekrav som stilles for energimerking av bygg.

Les mer om energimerking av boliger 

Byggelånskontroll for banker

Ved lån i en byggeprosess krever normalt sett banken / lånegiver en byggelånskontroll. Kontrollen har til hensikt å unngå økonomisk tap dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

Les mer om byggelånskontroll for banker