Kurs 1:
Gjennomgang av uavhengig kontroll skjema.
Hvordan gjennomføre kontroll.
Hvordan løse/gjennomføre avvik.
Hvordan lukke avvik/ oversende til kommune for videre behandling.
Hva er status etc. vedrørende uavhengig kontroll mm.?

Kurs 2:
Hvordan skrive skade/reklamasjonstakst/ rapport.
Innledning/ innhold og konklusjon.
Hvordan kalkulere kostnader etc. mm.

Jeg reiser på studietur til Frankrike torsdag den 31.10. til mandag den 4.11.

Torsdag til lørdag i Avignon, så drar vi på lørdag ettermiddag til Paris.

Mandag den 4. 11 er det byggemessen Batimat i Paris.