Overtagelsesforretning

Vi kan gå denne runden med deg. Vi kontrollerer utført arbeid. Er det feil, mangler, avvik eller skader som bør utbedres blir dette notert i protokollen og kostnadsberegnet. Er dette vesentlige feil, mangler, skader eller det ikke er fremvist midletidig brukstillatelse eller ferdigattest  kan du nekte å ta over boligen eller holde igjen penger til dette er utbedret. Det blir avtalt frist for retting av feil og ny befaring blir avtalt.
Det er også viktig å være klar over at boligen regnes som overtatt hvis man har flyttet inn, selv om det ikke er holdt en overtagelsesforretning. Dersom du ikke møter opp under overtagelsesforretningen, kan entreprenøren gjennomføre denne alene etter visse vilkår så lenge denne har vært avtalt.
Her er det viktig å følge opp.
 
Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidigbrukstillatelse før du vurderer å ta over en bolig. Overtar du fellesarealer?

Vi kan bistå til dette arbeid! 

Comments are closed.