Skadetaksering

Taksering av skade ved utett membran i forbindelse med eierskifte.

Soppvekst på gips etter utett bad.

Soppvekst på gipsplater.

Comments are closed.