Skjeggkre

Skjeggkre

Skadedyr taksering, folkehelseinstituttet har fått godkjent kjent bruk av ny gift i bekjempelsen mot uønsket skjeggkre. Vi har forskjellig toleranse ovenfor insekter i hjemmet, ønsker en å bli kvitt skjeggkre må en være nøye med renhold. Jevnlig støvsuging er god bekjemping men er ikke nødvendigvis tilstrekkelig, man bør tette flest mulige gjemmesteder dette kan gjøres med fugemasse. Limfeller kan også benyttes i bekjempingen mot skjeggkre, da spesielt til kartlegging av omfanget, samt å gi en indikasjon på populasjons-utvikling over tid. Det kan være lurt å bruke limfeller preventivt, da får en vite og insektet i startfasen. Dette kan være effektivt for å hindre formering, ettersom skjeggkre ligger i gjennomsnitt 56 egg pr år og det tar opp mot 3 år før insektet er kjønnsmodent.

Bekjemping:
– Limfeller, art bestemming og kartlegging.
– Støvsuging.
– Fuging av sprekker.
– Gift.

Figur 5. Illustrasjon av skjeggkreets (Ctenolepisma longicaudata) utvikling fra egg til voksent individ. Utviklingstid for de forskjellige stadiene er hentet fra Lindsay (1940) og angir hastighet under konstante og optimale forhold, mens spennet i den totale livssyklusen er basert på en forventning om sub-optimale og variable temperaturforhold gjennom døgnet og året. FHI – Preben Ottesen

Ta gjerne kontakt om du trenger befaring ved skadedyr kartlegging, som skadedyr takstmann kan vi bistå i kartlegging av skade.

Skadedyr taksering

 

lenke: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/#bekjempning

Comments are closed.