Taksering skjeggkre

Vi bistår i arbeid med taksering av skadedyr og kartlegging av skadedyr. Har du skjeggkre eller ønsker å finne ut om det er, usikker på hvordan en skal starte bekjemping, ta kontakt å vi kan bistå i arbeidet videre.

Sjeggkre taksering kan være hensiktsmessig ved overtakelse av eiendom, pass på å start kartlegging tidlig.

Sjeggkreets biologi, individ som klekker fra egg er små, men relativt like de store. Vokser gjennom hudskifter, kjønnsmoden vanligvis innen 18 mnd-36 mnd, forså sannsynlig livssyklus på 3 år med kontinuerlig vekst.

-Første stadium nymfe er, ca 2,9 mm, disse er lyse og kan forveksles med sølvkre.

-Andre og tredje stadium, ca 3,4-4,4 mm.

-Fjerde til syvende stadium, ca 4,8-5,5 mm, nymfer er veldig lik voksene individ.

-Åttende stadium inntreffer kjønnsmodning ca 5,7-9,7 mm.

-Fjortende stadium regnes kreet som voksent, ca 10-18mm.

https://www.bt.no/bolig/-Skjeggkre-sprer-seg-i-voldsom-fart-Slik-handterer-du-problemet-12722b.html

Comments are closed.