Om oss:

Rune Hestnes er utdannet byggmester, byggtekniker, byggteknisk skaderådgiver, taktstingeniør, bedriftsøkonom og har bred erfaringsbakgrunn. Han har vært byggmester i 9 år i perioden 1984-1993. I 1993 tok han utdannelse som takstingeniør og 1994 ble han ansatt i Gjensidige som takstmann . Denne stillingen hadde han i 12 år med oppgaver knyttet til skadetaksering, oppgjør av skadesaker på bygg og løsøre. Han hadde ansvar for innkjøp av tjenester for hele Vestlandet fra Rogaland til Møre og Romsdal. Hestnes har også vært regionssjef i Steni i 5 år med ansvar for region Vestlandet.

Godkjenninger:

     Ansvarsrett_logo-h100px      energimerking-h100px     nitotransp-h100px