Boligsalgsrapport

Når den obligatoriske boligsalgsrapporten blir gjeldene fra 1. januar 2015 vil ulovlige endringer på bolig lettere bli avslør.

Takstmennene plikter da å sammenligne boligen slik den er i dag med de opprinnelige godkjente tegningene.

Selv om endringene er utført av tidligere eiere er det dagens eier som sitter med svarteper hvis det har gått mer enn fem år siden boligen ble omsatt.

Rune Hestnes vurderinger bygger på faglig kvalifisert skjønn, på samme måte som ved takster og tilstandsrapporter av enklere type.

Boligsalgsrapport får du hos Rune Hestnes Taksering AS

Noen fakta om boligsalgsrapport:

•   Boligsalgsrapporten er en omfattende tilstandsrapport med spesiell vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

•   Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers plikt til å undersøke boligen, men min gjennomgang og dokumentasjon skal bidra til økt trygghet for begge parter.

•   Boligsalgsrapport er noen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner eller lignende gjennomgripende undersøkelser.

•   Boligsalgsrapporten er standardisert, og bygger på samme lest uavhengig av den min organisasjonstilknytning. På den måten blir det lettere å sammenlikne aktuelle boliger der det foreligger boligsalgsrapporter.

 

NITO takst har sammen med Dine penger utarbeidet en artikkel vedrørende dette. Du kan lese den her.