Byggelånskontroll for banker

Bank/långiver  forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden.

Byggelånskontroll for banker - Rune Hestnes Taksering AS

Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

Kontroll av dokumenter
 i forbindelse med byggelånskontroll

Vi trenger kontraktdokumenter, tegninger, beskrivelser m.m.
 Etter hvert som entreprenør sender faktura til deg,  må vi få disse til kontroll og attestering for så og sende til banken for betaling.

Rune Hestnes Taksering AS er utdannet blant annet som bedriftsøkonomi og byggmester, og har bred og lang erfaring fra bransjen. Det skal være trygt å bruke oss! Vi tar på oss oppdrag i Bergen og kommuner rundt i Hordaland.