Energimerking av boliger

Energimerking av boliger og nybygg fra Rune Hestnes Taksering ASObligatorisk energimerking av boliger og bygninger

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Jeg som takstingeniør og medlem NITO takst  dekker de kompetansekravene som er stilt for energimerking av andres bygg. Kompetansekravene til ekspertene er definert i forskriften.

For energimerking av nye boliger og bygninger kreves det opplæring og praksis som tilsvarer de til en hver tid gjeldende krav for ansvarlig prosjekterende innen relevant tiltaksklasse og godkjenningsområde.