Landbrukstaksering

Landbrukstaksering utføres av Rune Hestnes Taksering ASLandbrukstaksering er langt mer omfattende enn verditakst på div. annen type eiendom.

En landbrukstakst krever spesiell kompetanse, da en normal landbrukseiendom er relativt kompleks både når det gjelder bygningsmasse og bygninger, men ikke minst ved vurdering av landbruksjord, skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som ligger til landsbrukseiengommen.

I tillegg legger odel, konsesjon, samt jordlov både begrensninger og muligheter ved taksering av denne type eiendom. Også tidsaspektet vedrørende utførelsen av oppdraget er differensiert fra annen verditaksering.

Vi har utført en rekke oppdrag og har bred erfaring innen landbrukstaksering. Vi utfører oppdrag i Bergen og alle kommuner rundt i Hordaland. Ta kontakt!