Næringseiendommer

Takst av næringseiendommer får du hos Rune Hestnes Taksering ASTaksering av mindre næringseiendommer utføres etter regler fra NITO Takst.

I begrepet næringseiendommer er det ikke nødvendigvis størrelsen på selve bygget som er det avgjørende, men hva som finnes av inntekter og utgifter.

I tillegg er antallet av eventuelle leietagere også av betydning.Verdien baseres på eiendommens evne til å generere inntekter, dvs netto leieinntekt kapitalisert med valgt rente.

Vi har utført en rekke oppdrag og har bred erfaring innen taksering av næringseiendommer. Vi utfører oppdrag i Bergen og alle kommuner rundt i Hordaland. Ta kontakt!