Skade taksering

Ved en skade på din bolig eller eiendom vil vi som takstmann være en uavhengig tredjepart mellom deg som eier og forsikringsselskap som utarbeider en skadetakst sett fra nøytral og profesjonell part.

Skade taksering:

Ekte hussopp regnes som den mest alvorlige råtesoppen som forkommer i hus, fordi den har en stor utbredelsesevne og gir en kraftig vednedbryting, men og andre råtesopper og muggvekst skader boliger fort.
I forbindelse med fukt, vannskader, ektehussopp og råtesoppskader finnes ofte muggsoppvekst, mit, maur og annet som kan påvirke inneklimaet. Vurdering av inneklima kan derfor være nødvendig dersom bygningen er i bruk, under utbedringen eller dersom utbedringen planlegges.

Hussopp ? Rune Hestnes Taksering AS utfører skade taksering!

Hussopp ? Rune Hestnes Taksering AS utfører skade taksering!

Bilder av ekte hussopp