Verditakst

Verditakst på bolig og eiendom får du hos Rune Hestnes Taksering ASVerditakst er en vurdering av markedsverdien på boligen på takstdagen. Låneverdien er en forsiktig vurdering av markedsverdien som gir långiver nødvendig sikkerhet for sitt pant i boligen.

Taksten er kun basert på visuell befaring, men suppleres med enkle målinger av evt. fukt med elektronisk måleinstrument. Verdietaksten utføres i henhold til NITO takst til en hver tids gjeldende regler, NS 3451 og NS 3940 (Norsk Standard).

Ved befaring er det en fordel at oppdragsgiver skaffer frem nødvendige dokumentene.

Vi har utført en rekke oppdrag innen verditakst, og har bred erfaring innen faget. Vi utfører oppdrag i Bergen og alle kommuner rundt i Hordaland. Ta kontakt!